Terug naar overzicht

Pabo mag gesplitst: lesbevoegd voor kleuters of oudere kinderen

Hogescholen mogen binnenkort opleidingen tot leraar in het basisonderwijs aanbieden die zich helemaal op het jonge of oudere kind richten. De hoop is dat er dan meer jongens voor de pabo kiezen. Voor Avansdocent Marc Karremans hebben de plannen nog niet genoeg vorm om er een concreet standpunt over in te nemen.

Sommige jongeren willen best juf of meester worden, maar lopen liever geen stage in de kleuterklas. Of ze hebben juist geen zin in de prepubers van groep acht. Dan is de nieuwe variant van de pabo een uitkomst. 

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om zulke smallere pabo’s vanaf september 2022 mogelijk te maken, naast de gewone pabo. Het voorstel staat nu online, zodat belanghebbenden er vooraf op kunnen reageren. 

Of dit de juiste manier is? Avansdocent Marc Karremans weet het nog niet. “De plannen hebben voor ons nog niet genoeg vorm om daarover een standpunt in te nemen”, laat hij weten. “Gaan we dan drie stromingen krijgen binnen de opleiding? De een gericht op het jonge kind, op het oude kind of beiden?

Het idee is vooral om meer mannen voor de pabo te interesseren. Mannen zouden liever niet aan kleuters lesgeven, menen politici, dus waarom zou je ze niet meteen voor het oudere kind laten kiezen? 

Nick Tolenaars is een van de vier mannelijke pabo-studenten die zich aan Avans specialiseert in de onderbouw. Punt sprak hem voor de rubriek De uitzondering op de regel.

Smaller
Het probleem is alleen dat de afgestudeerden straks minder breed geschoold zijn en dus minder mogelijkheden hebben om de overstap te maken naar lagere of hogere groepen, mocht dat binnen een school nodig zijn. Ze krijgen namelijk een ‘smallere’ bevoegdheid.

Daarom staan de hogescholen er niet om te springen. Er lopen momenteel zes pilots bij pabo’s met specialisaties in jonge of oudere kinderen, maar daarin blijven de afgestudeerden bevoegd voor de hele basisschool. Zulke specialisaties lijken de hogescholen wel genoeg te vinden.

Maar het kabinet ziet onder leraren wel ‘draagvlak’ voor het wetsvoorstel, staat in de toelichting. De Tweede Kamer heeft er bovendien sterk op aangedrongen en daar kan het kabinet ook niet omheen.

Alle klassen
Uit een peiling onder vakbondsleden bleek dat een flinke groep leraren inderdaad de voordelen ziet van een aparte bevoegdheid voor de kleuterklassen. Toch is de steun onder leraren twijfelachtig. Want een nog grotere groep vindt het prettig om een bevoegdheid te hebben voor álle klassen van het primair onderwijs.

In het wetsvoorstel staat overigens niet wat de leeftijdsgrenzen zijn van het ‘jonge’ en het ‘oudere’ kind. Misschien kunnen de pilots helpen bij de invulling van zulke details, hoopt het kabinet.

Daar is nog tijd genoeg voor, want het duurt wel even voordat het wetsvoorstel behandeld wordt. Tegen die tijd zit er bovendien een nieuw kabinet, wat ook invloed kan hebben op de koers.

Man/vrouw
Er zijn allerlei initiatieven om jongens naar de pabo te lokken, bijvoorbeeld door pabo-mannen samen te laten studeren onder de noemer ‘paboys’. De laatste jaren is ongeveer een op de vier eerstejaars pabo-studenten man, maar een behoorlijk deel haakt voortijdig af

Tot in de jaren tachtig waren de opleidingen tot kleuterleidster en onderwijzer overigens nog gescheiden. Met de komst van de ‘basisschool’ werden ze samengevoegd, zodat afgestudeerden in alle groepen les mochten geven.

Punt. Of had jij nog wat?

Arno Brouwer

Het draait alleen maar over te korte aan leerkrachten. Breed inzetbaarheid is zo’n term waar dit weer uit blijkt. We kijken niet naar de behoeften van het kind en de wens (motivatie) van de personen die voor het leraarschap kiest.

2023-04-22 11:40:27

Meer lezen?