Terug naar overzicht

Kabinet verlaagt eisen toelating pabo

Het kabinet wil de toelatingstoetsen voor de pabo afschaffen, zodat de opleidingen meer eerstejaars trekken. Wie de vereiste kennis nog niet heeft, mag die in het eerste jaar inhalen.

Dat schrijft demissionair minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer. De pabo’s hebben het plan zelf voorgesteld en zij steunt het.

Want er gaan te weinig jongeren naar de pabo, gezien het grote lerarentekort. Dit jaar zijn er ruim 7.700 eerstejaars. In grote lijnen gaat het wel de goede kant op, maar het zouden er toch meer moeten zijn.

Weggewimpeld
Sinds 2015 zijn er toelatingstoetsen voor de pabo, als studenten bepaalde schoolvakken niet in hun pakket hebben. De aspirant-studenten moeten vooraf genoeg weten van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Met name mbo’ers gaan sindsdien veel minder vaak naar deze opleidingen tot leraar in het basisonderwijs. Dat probleem kon je van verre zien aankomen, maar toenmalig minister Bussemaker wimpelde de bezwaren weg.  

Begin oktober wilde Van Engelshoven laten onderzoeken wat ze kon doen om mbo’ers weer naar de pabo te krijgen. Ze vroeg zich af: als een kwart van de mbo’ers niet voor die toelatingstoetsen slaagt, kunnen ze dan niet wat langer de tijd krijgen om de kennis te verwerven? Je zou ze ook in het eerste studiejaar kunnen toetsen.

De pabo’s hebben inmiddels een actieplan geschreven dat minister Van Engelshoven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zij vinden ook dat die toelatingstoetsen van tafel moeten.

Voorkennis
Als de minister en de pabo’s hun zin krijgen, komt er een beleidsexperiment. De pabo’s mogen de kennis van hun aspirant-studenten vóór aanvang van de opleiding blijven toetsen. Voldoen de studenten nog niet aan de eisen, dan kunnen ze de toetsen in het eerste studiejaar opnieuw maken. Pas als het dan nog niet lukt, moeten ze de opleiding verlaten. Zo zouden de opleidingen het ook met rekenen kunnen doen, denken ze zelf.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?