Terug naar overzicht

Rijksuniversiteit Groningen adviseert mondkapjes in collegezaal

Bron: Gonzalo19 via Pixabay

Sommige studenten en medewerkers voelen zich onveilig in volle collegezalen. De Rijksuniversiteit Groningen raadt iedereen daarom aan om een mondkapje te dragen in ruimtes waar afstand houden niet lukt.

Ruim een week geleden kwam het kabinet met strengere coronaregels, maar niet voor het hoger onderwijs. Daar gold al een mondkapjesplicht in de gangen en een maximum van 75 studenten per collegezaal. Dat was voldoende, vond het kabinet. Anderhalve meter afstand houden hoefde niet en het onderwijs mocht zelfs doorgaan na 17 uur.

Onveilig
Niet alle studenten en medewerkers voelen zich er prettig bij. Bij de Vrije Universiteit Amsterdam ondertekenden ruim drieduizend studenten een petitie om hun tentamen online te mogen afleggen. Ook bij de Universiteit Maastricht zijn studenten bang dat ze pal naast studiegenoten komen te zitten die, om studievertraging te voorkomen, toch komen opdagen met corona-achtige klachten. Ruim 200 rechtenstudenten tekenden een petitie om de tentamens in december online te houden, al kregen ze hun zin niet.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) schakelt evenmin terug naar online onderwijs en tentamens, maar is wel gevoelig voor de toenemende besmettingsangst. “Van steeds meer studenten en medewerkers hoorden we dat ze zich onveilig voelen in ruimtes waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden”, zegt woordvoerder Anja Hulshof. “Vandaar dat we nu het dringende advies geven om het mondkapje ook bij colleges en tentamens op te houden. In de praktijk zijn dat de grotere colleges, want bij werkgroepen kun je beter afstand houden.”

Positieve reacties
Ze heeft nog geen zicht op de naleving, en weet ook niet of de besmettingsangst nu afneemt. Wel heeft de RUG veel positieve reacties ontvangen, onder anderen van de Leidse hoogleraar Remco Breuker, voorman van WOinActie. Als lid van de Leidse universiteitsraad had hij zijn eigen college van bestuur al eerder – tevergeefs – gevraagd om mondkapjes te adviseren, schrijft hij op Twitter. Hij speculeert dat dit de invoering van een coronatoegangsbewijs zou kunnen voorkomen.

Filosoof Jeroen de Ridder, voorzitter van De Jonge Akademie, deelt de kritiek: “We mogen als universiteiten en wetenschappers echt wel proberen ons iets meer aan te trekken van internationaal breed geaccepteerd wetenschappelijk advies dan ons kabinet doet.”

Veilig en verantwoord
Bij de Vereniging Hogescholen denken ze daar anders over. “We snappen de zorgen over het hoge besmettingsniveau”, zegt woordvoerder Eva Kloosterman. “Maar de huidige maatregelen worden goed nageleefd. Daarnaast is de vaccinatiegraad van studenten en medewerkers hoog en is ook een deel al hersteld van corona. Er zijn ook geen grote uitbraken van corona op hogescholen geweest. We kunnen op dit moment op een veilige en verantwoorde manier fysiek onderwijs geven.”

Op de vraag of het mondkapjesbeleid van de RUG navolging verdient, antwoordt universiteitenvereniging UNL (voorheen de VSNU) dat universiteiten het kabinetsbeleid volgen om veilig en verantwoord fysiek onderwijs te kunnen geven. “Maar het staat universiteiten vrij om hier aanvullende adviezen aan toe te voegen.”

Bij Avans Hogeschool wordt sinds november al aangeraden een mondkapje te dragen op plekken waar het niet mogelijk is om afstand te bewaren. Dit is geen verplichting.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?