Terug naar overzicht

Communicatiestudent Christel is burgerlid en nummer twee van GroenLinks in Bergen op Zoom

Christel Verbogt met haar rolstoel. Foto: Privé

GroenLinks is de vierde grootste landelijke partij van alle gemeenteraden in Nederland, maar schommelt al jaren tussen een en twee zetels in Bergen op Zoom. Christel Verbogt wil daar verandering in brengen. De deeltijdstudent Communicatie in Breda vraagt daarom aandacht voor jongeren in haar gemeente: “Ze moeten meer betrokken worden bij de politiek.”

Christel is nu drie jaar lid van GroenLinks in Bergen op Zoom. Sinds vorig jaar is ze ook burgerraadslid en staat ze als tweede op de kieslijst. De derdejaarsstudent omschrijft haar politieke partij als daadkrachtig en rechtvaardig. “We spreken ons uit over onderwerpen waar niet over gepraat wordt en voeren actie. Denk aan onderwerpen als energiearmoede bestrijden en duurzaamheid. Ook staan wij voor gelijke kansen. Als je ongeschoold of arm bent, moet je ook kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

Socialer
Ze woont in Halsteren, een dorp in de gemeente Bergen op Zoom. Door een aangeboren bindweefselziekte zit Christel in een rolstoel. De student houdt haar handen met steunringen omhoog. “Mijn gewrichten zitten los en gaan makkelijk uit de kom. Daarnaast werkt mijn rugzenuw niet meer. Acht jaar geleden wilde ik opstaan en zakte door mijn benen heen. Ik moet ineens nadenken over simpele dingen, zoals boodschappen doen of uit eten gaan.”

Maar waarom GroenLinks? “Bergen op Zoom mag allemaal wat socialer”, zegt Christel. “Inwoners moeten meer betrokken worden bij de gemeente. Daarnaast vind ik ecologie en klimaat belangrijk Daarom past deze partij goed bij me. Veel mensen denken dat GroenLinks niet kan samenwerken met de VVD, maar we kunnen wel samen tot een oplossing komen. Het gaat verder dan politiek links of rechts. We kijken naar de mogelijkheden en naar wat het kan betekenen voor de inwoners.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreekt Punt met Avansstudenten die politiek actief zijn in een gemeente. In de vorige aflevering spraken we met Danny Stierman, nummer vijf van de lokale politieke partij Slydregt.NU in Sliedrecht.

‘Smaakt naar meer’
Christel wil door haar persoonlijke ervaringen de gemeenteraad in. Als kind vond ze het niet fair als mensen oneerlijk behandeld werden. Maar past de politiek wel bij haar? “Dat vroeg ik mezelf ook lang af door mijn opleiding Communicatie. Maar ik wil iets doen voor de maatschappij. En wat ik nu doe, smaakt naar meer.”

De student is altijd al geïnteresseerd geweest in politiek. “Ik kan aandacht vragen voor problemen waar niet over gesproken wordt. Voor veel mensen is dat een grote drempel.” Ze beschrijft zichzelf als een divers persoon en iemand die niet op haar mondje is gevallen. “Ik ben een van de weinige vrouwelijke kandidaten en spreek jongeren aan. Het gesprek aangaan met mensen vind ik belangrijk.”

Christel Verbogt. Foto: Privé

Natuur
De student wil dat de gemeenteraad knopen durft door te hakken. “Bergen op Zoom heeft een schuld van bijna driehonderd miljoen euro. De partijen debatteren meer tegen elkaar dan een oplossing zoeken voor het probleem. Daarom is onze slogan: meer samen voor de toekomst.”

Ze wil bijvoorbeeld meer jonge mensen bij het beleid betrekken. “In de politiek praten we veel over jongeren, maar te weinig met ze. De jonge generatie staat straks voor grote uitdagingen, zoals de klimaatcrisis en oververhitte huizenmarkt.” Ook groenvoorziening vindt de student belangrijk. “Bergen op Zoom heeft veel leegstaande panden en vrije kavels. Die kunnen ingezet worden voor nieuwe woningen in plaats van natuur platleggen voor woningbouw. Iedereen moet altijd een bos of park dichtbij hebben om in te ontspannen.”

Binnenstad
Christel vindt Bergen op Zoom een leuke stad, maar niet meer zo leuk eerst. Ze ziet veel jongeren wegtrekken naar andere steden. Volgens haar blijven veel projecten liggen bij de gemeente. “Wat willen we bijvoorbeeld met het centrum? Die staat nu bijna helemaal leeg, maar de gemeente maakt niet duidelijk wat ermee te doen. Meer winkels, horeca of woningen?”

GroenLinks heeft nu twee zetels in Bergen op Zoom. Christel hoopt dat haar partij groeit naar drie zetels. “We voeren een sterke verkiezingscampagne en betrekken meer jongeren bij de gemeenteraad.”

Tweede Kamerlid
Ze heeft de ambitie om Tweede Kamerlid te worden. “Ik zou een carrière in de landelijke politiek cool vinden. Nu spreek ik ook met mensen van GroenLinks in andere gemeentes. Ik wil grotere problemen buiten de regio aanpakken, zoals betere toegankelijkheid en meer jongerenactiviteiten.”

Christel heeft ook een boodschap voor alle jongeren: “Laat van je horen. Als je een idee hebt of ergens zorgen over maakt, spreek je gewoon uit. Durf ook vragen te stellen over de verkiezingen. GroenLinks is voor alle inwoners, maar het kan alleen als we het samen doen.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?