Terug naar overzicht

CvB over grensoverschrijdend gedrag: ‘discomfort en ongemak kan ook al naar zijn’

Twee studenten zien elkaar in het uitgaansleven en er gebeurt wat waar de een zich ongemakkelijk bij voelt. De volgende dag zitten ze samen weer op school. Wat doe je als docent daar nu mee? Je kunt er niks mee doen; het is immers niet op school gebeurd. Maar je kunt er ook wél wat mee doen; bespreekbaar maken. Met deze casus komt Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van Avans. Punt spreekt het CvB over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. “Dit voorbeeld is precies het begin en sluitstuk van de discussie over grensoverschrijdend gedrag.”

“We willen het bewustzijn vergroten en ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan met zijn verhaal.” Met deze boodschap komt het College van Bestuur van Avans enkele weken na de uitzending van Boos die in januari van dit jaar grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland aan de kaak stelde.

De discussie rondom grensoverschrijdend gedrag wordt bij meer en meer bedrijven en instellingen gevoerd.  Ook bij Avans. “Meteen na de uitzending hadden we al onze directeuren bij elkaar. “We zeiden dat er iets gebeurt in de samenleving dat bij ons ook een onderwerp moet zijn”, zegt Raets. “Het benoemen ervan werd gewaardeerd.” 

Grijs gebied
Grensoverschrijdend gedrag is volgens het College van Bestuur een grijs gebied. Gewenst en ongewenst gedrag is voor iedereen anders en dus ook moeilijk onder te brengen in codes, reglementen en statuten. Raets: “Heel veel op dit terrein is multi-interpretabel. Je valt terug op wie je bent en wat je waarden zijn. Hoe sta tegenover je studenten en docenten?”

“Als iemand een arm om je heen legt zal de een dat als prettig ervaren, maar bij een ander kom je in de private space. Waar het dan om gaat is: is het bespreekbaar en kun je elkaar daarop aanspreken?”, geeft CvB-lid Sarah Wilton mee. Ook Jacomine Ravensbergen, lid van het CvB, reageert: “Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag vindt vaak plaats in een afhankelijkheidsrelatie, denk bijvoorbeeld aan de promovendus en de promotor, een student en de docent, of onder groepsdruk.

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool:
Jacomine Ravensbergen, Philippe Raets en Sarah Wilton

Op dit moment telt Avans zo’n 40 duizend studenten en 4500 medewerkers. Zij kunnen terecht bij vertrouwenspersonen en studentendecanen. Deze zijn gecertificeerd en krijgen educatie. “Wij zijn realistisch, er gebeuren dingen”, zegt Wilton. “Na de uitzending van het tv-programma Boos kwamen ook oudere meldingen. We waren blij dat melders nu wel naar voren stapten”, zegt Ravensbergen. Wilton volgt: “De vertrouwenspersonen trokken direct aan de bel.”  

Laagdrempelig
“Erover praten is van essentieel belang: we willen het bewustzijn vergroten en ervoor zorgen dat er geen drempels zijn. Spreek elkaar aan als er zich een situatie voordoet. Het hoeft geen grensoverschrijdend gedrag te zijn, discomfort en ongemak kan ook al naar zijn”, aldus Wilton. Ze vervolgt: “We willen dat iedereen weet waar die met zijn verhaal naartoe moet en dat Avans niet als een zware vesting gezien wordt waar ze niet naar binnen durven” Ravensbergen: “De positie van de vertrouwenspersonen en de laagdrempeligheid ervan moet duidelijk zijn.” Uit een eerste Werk Beleving Onderzoek (WBO) en ook bij studentenwelzijn heeft het CvB geen aanwijzing dat die drempel te hoog is.

Verbeterpunt
De vindbaarheid van de juiste hulp kan verbeterd worden, vindt het CvB. Wilton: “We hebben onlangs een aantal besluiten genomen. We willen weten in hoeveel clicks je bijvoorbeeld bij de juiste persoon bent.” Samen met de marketing- en communicatieafdeling pakt het College van Bestuur dit op. Zo willen ze de vindbaarheid online makkelijker maken. Concreet is er onlangs voor studenten een speciaal filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd wat je moet doen als je je verhaal kwijt wil en op zoek bent naar een vertrouwenspersoon.

Daarnaast inventariseert het College van Bestuur de wensen van de directeuren van de verschillende academies. Wilton: “We hebben de vraag gesteld: wat hebben jullie nodig en waar loop je op dit gebied tegenaan?” Die wensen worden de komende weken duidelijk.

Het College van Bestuur hoopt dat iedereen zich veilig voelt binnen deze organisatie. “Positief is dat wij onder het kopje veiligheid in het WBO bovengemiddeld scoren”, aldus Ravensbergen. Raets: “Een van onze grootste goeden is dat je hier kunt zijn wie je bent. Als dat bedreigd wordt moeten we er met elkaar over in gesprek.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?