Terug naar overzicht

Drie grote bouwprojecten van Avans niet tegelijk maar na elkaar van start

Een sfeerimpressie van het ontwerp van de Hogeschoollaan

Door prijsstijgingen in de bouwsector en problemen bij het leveren van materialen en onderdelen voert Avans drie grote geplande renovaties en verbouwingen van enkele onderwijsgebouwen niet tegelijk, maar pas na elkaar uit.

Op dit moment werkt Avans aan drie grote bouwprojecten. De verbouwing van de Hogeschoollaan en OpenX in Breda, de verbouwing van het EKP-gebouw en de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard 256 in Den Bosch.

Vanwege de risico’s rondom de bouwprojecten heeft het College van Bestuur (CvB) besloten de projecten in tijd na elkaar te plaatsen. “Het volgende project wordt opgepakt als er duidelijkheid is over het eerdere project. Daarmee kunnen we steeds per project bekijken wat de kosten zijn en vervolgens besluiten of, met welk budget en onder welke condities, we door kunnen gaan”, is te lezen in een geplaatst bericht.

Volgorde
De volgorde van de verbouwingsprojecten ziet er als volgt uit: eerst zal het EKP-gebouw in Den Bosch verbouwd worden. Aansluitend volgt de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch en daarna de renovatie van de Hogeschoollaan in Breda.

Open X
Alhoewel de verbouwing van de Hogeschoollaan als laatste wordt genoemd, wordt er met Open X, nu Xplora, al wel begonnen. “Omdat Open X een wezenlijk onderdeel is van de Ambitie 2025 én de verbouwing het onderwijs niet raakt, willen we wel doorgaan met een aanbesteding voor Open X. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het vooruitzicht is dat we de eerste maanden van 2023 kunnen starten met deze verbouwing.”

EKP-terrein
De verbouwing van het EKP gebouw loopt volgens planning. De verwachting is dat er in september meer duidelijk is over het project. Deze voormalige postsorteerhal, die sinds 2017 tijdelijk dienst doet als onderwijslocatie voor St. Joost School of Art & Design, zal worden verbouwd tot onderwijslocatie voor meerdere opleidingen en met ruimte voor de creatieve sector en het bedrijfsleven.

Onderwijsboulevard
De voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch lopen door. De aanbesteding kan gestart worden zodra meer duidelijk is over het EKP-gebouw.

Hogeschoollaan
De renovatie van het gebouw aan de Hogeschoollaan zelf wordt als laatste ingepland. “Op dit moment kan het project niet goed worden uitgevoerd omdat de beschikbaarheid van materialen onzeker is. Hierdoor is de kans op vertraging groot, waardoor het onderwijs wel gehinderd zou worden.”

“We weten niet precies wanneer elke fase kan beginnen. Alle ontwikkelingen in de wereld en de bouw houden we goed in de gaten. Zodra we een volgende stap kunnen zetten, zullen we dat doen”, aldus het CvB in hun bericht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?