Terug naar overzicht

Avans Medezeggenschapsraad houdt tussentijdse verkiezingen

Een vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad

Heb jij een mening over het onderwijs en wil je inspraak in beleid van Avans Hogeschool? Dan kun je je verkiesbaar stellen voor een plek in de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). In mei worden er tussentijdse verkiezingen gehouden. Er zijn dan twaalf studentzetels en een medewerkerszetel te vergeven.

Door het vertrek van een medewerker uit de AMR is er een zetel beschikbaar voor een periode tot en met augustus 2025. Medewerkers die minimaal een jaar in dienst zijn bij de hogeschool en een aanstellingsomvang van minimaal 0,4 fte hebben, komen in aanmerking voor een zetel. Directeuren, adjunct-directeuren, secretarissen van het College van Bestuur, concerncontrollers en leden van het College van Bestuur komen dat niet. Studenten, voor wie algemene verkiezingen zijn, kunnen zich verkiesbaar stellen als ze bij Avans staan ingeschreven.

Inspraak
Als lid van de AMR denk, praat en beslis je mee over het huidige en toekomstige beleid van Avans. Je hebt inspraak op het gebied van de begroting, uitvoering van Ambitie2025, huisvesting en studentzaken. Je voert gesprekken met allerlei personen en diensten van de hogeschool en bent de formele gesprekspartner van het College van Bestuur.

Initiatieven bedenken
”Je leert analytisch denken en mee te gaan in gedachten van een ander. Ook leer je als AMR-lid veel mensen binnen Avans kennen, je krijgt alles mee. Ik noem het altijd een minor Bedrijfskunde”, vertelt Luke Govers, studentlid uit de raad. ”Het is een ervaring waarmee je veel leert. Ik ben er enthousiast over en vind alles leuk. Vooral dat je zelf initiatieven mag bedenken, zoals de pilot met menstruatieproducten en het onlangs goedgekeurde voorstel voor reanimatiecursussen.”

Financiële vergoeding
Elke dinsdagmiddag vergadert de AMR fysiek bij Avans aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg. Studentleden die in de AMR zitten ontvangen hiervoor een financiële vergoeding, worden op dinsdag vrijgeroosterd ontvangen scholing op onderwerpen als financiën. Medewerkers worden acht uur per week vrijgesteld vrijgeroosterd van hun gewone werkzaamheden.

Op medezeggenschap.avans.nl vind je meer informatie over de verkiezingen en hoe het aanmeldproces werkt. Iedere kandidaat heeft in ieder geval dertig digitale handtekeningen nodig van Avansstudenten- en medewerkers. Dat mogen ook mensen van van andere opleidingen en diensten zijn.

Wil je je direct kandidaat stellen, kan dat hier. Dat kan vanaf nu tot 18 april om 23.59 uur.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?