Terug naar overzicht

Na geslaagde pilot blijft Avans gratis menstruatieproducten in toiletten aanbieden

De menstruatieproducten, die nu gratis op de Avanstoiletten worden aangeboden, blijven definitief beschikbaar. Een half jaar geleden startte Avans een pilot om te meten of het beter was om tampons en maandverbanden op de toiletten aan te bieden. 

Eind vorig collegejaar kwamen Frederique Veenstra en Luc Goos, toentertijd allebei lid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR), met het voorstel nadat Universiteit Utrecht met een soortgelijke pilot was gestart. “Toen de pilot startte, kreeg ik zoveel reacties van studenten die daar blij mee waren. Nu het daadwerkelijk wordt doorgezet, voelt het wel als winst. Het is fijn om te weten dat je het verschil kunt maken”, vertelt Luc trots. 

Enthousiasme moest groeien
Het College van Bestuur (CvB) was in eerste instantie niet laaiend enthousiast. Toen ze het voorstel voor de pilot in behandeling namen, vertelden ze het belang van het beschikbaar stellen van menstruatieproducten in de toiletten niet te zien. Het zou niet de verantwoordelijkheid van de school zijn. Daarnaast kon je het bij de verkoopautomaten kopen en bij de receptie, in geval van nood, ook verkrijgen. 

Luc: “Daarop terugkijkend denk ik dat het CvB simpelweg een iets langere aanloop nodig had dan wij. Voor Frederique en mij, en eigenlijk onze generatie, was het logisch om met deze pilot te starten.” Voordat Frederique en Luc het voorstel indienden, vroegen zij door middel van een enquête vierhonderd studenten naar hun mening over dit onderwerp. Uit dat onderzoek bleek dat het op de toiletten gratis beschikbaar stellen van de menstruatieproducten ervoor zorgt dat studenten zich veiliger voelen. “Het CvB had dat besef simpelweg nog niet, maar na een aantal gesprekken begrepen ze het.”

Pilot
In september 2022 ging de pilot officieel van start. Na een testfase van een half studiejaar is er geëvalueerd. De uitkomsten waren positief en zo besloot Avans vanaf nu de producten definitief beschikbaar te stellen.  

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?