Terug naar overzicht

Minder aanmeldingen voor voltijdopleidingen Avans

Er hebben zich dit jaar minder nieuwe studenten aangemeld voor een opleiding bij Avans. De teller staat op dit moment op ruim 9.700, tegenover meer dan 10.000 een jaar eerder. De daling wordt vooral veroorzaakt door teruglopende aanmeldingen bij de voltijdopleidingen. Landelijk blijft het aantal aanmeldingen voor een hbo-opleiding ongeveer gelijk.

Uit de meest recente cijfers blijkt dat er sprake is van een daling van 3,8 procent. Die wordt veroorzaakt door een afname bij de voltijdopleidingen; voor deeltijd- en duale opleidingen hebben zich juist meer studenten aangemeld.

Voor een aantal voltijdopleidingen van Avans hebben zich minder studenten aangemeld dan vorig jaar. Bij Verpleegkunde is sprake van een daling van 8 procent, maar ook bij de opleidingen International Business, Social Work, HBO-Rechten, Ondernemerschap & Retail Management en Finance & Control loopt het aantal aanmeldingen terug.

Basisbeurs
Ook vorig jaar was bij Avans al sprake van een daling van het aantal aanmeldingen ten opzichte van het jaar ervoor. Toen werd in het hoger onderwijs de terugkeer van de basisbeurs in september 2023 genoemd als een van de redenen daarvoor. Potentiële studenten zouden toen kiezen voor een tussenjaar en het studeren een jaar uitstellen. Maar de basisbeurs keert in september zo goed als zeker terug en dat is nog niet te zien aan het aantal aanmeldingen. “Op dit moment is er nog best veel onzekerheid over hoe de basisbeurs wordt vormgegeven. Mogelijk aarzelen studiekiezers daarom ook en stellen studeren uit”, zegt een woordvoerder van Avans.

Het aantal aanmeldingen is overigens niet gelijk aan het aantal nieuwe studenten dat in september daadwerkelijk aan een opleiding bij Avans begint. Dat valt lager uit doordat studiekiezers zich voor meerdere opleidingen kunnen aanmelden, nog kunnen zakken voor hun eindexamen of toch kiezen voor een tussenjaar.

Minder mbo’ers
Er hebben zich vooral minder havisten (-5%) en mbo’ers (-11%) aangemeld om in september met een studie te starten. Voor die laatste groep is de arbeidsmarkt gunstig, aldus Avans. Daarom zullen mbo’ers er vaker voor kiezen om te gaan werken in plaats van door te studeren in het hbo. Er hebben zich juist meer vwo’ers (+18%) aangemeld dan een jaar eerder, maar dat is een relatief kleine groep.

Wel hebben zich meer mbo’ers (+5%) aangemeld voor een Associate degree bij Avans. Daarnaast heeft de Avans Academie Associate degrees ook meer aanmeldingen van havisten. “De groei van het aantal aanmeldingen laat zien dat deze opleidingsvorm voorziet in een groeiende behoefte”, aldus de woordvoerder.

Krimp
In 2021 was er voor het eerst in zes jaar een daling te zien in de instroom in de voltijdbacheloropleidingen. Vooral minder havisten kozen voor een opleiding bij Avans. Dat zou onder andere verklaard kunnen worden door de trend dat steeds meer scholieren met een havo-diploma doorstromen naar het vwo.

De krimp die nu is ingezet, zet de komende jaren door. Ramingen van het ministerie van Onderwijs voorspellen dat het aantal studenten in het hbo de komende jaren langzaam daalt. Dat hangt samen met de ontwikkeling van de bevolking in Nederland. Het aantal jongeren neemt af, na 2024 wordt, met name buiten de Randstad, demografische krimp verwacht.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?