Terug naar overzicht

NSE: Avansstudenten vinden sfeer goed, toetsing kan beter

Illustratie: Julika Runow

Studenten van Avans waarderen de sfeer en de docenten van hun opleiding. De informatie vanuit de opleiding en de toetsing en beoordeling kan volgens hen beter. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquete 2023 (NSE).

Met 4,1 van de 5 punten scoort Avans hoog op het gebied van sfeer op de opleiding. Dat komt onder andere door de inhoud en de opzet van het onderwijs, de betrokkenheid en de kwaliteit van de docenten. Uit de NSE blijkt dat het onderwijs goed aansluit bij actuele ontwikkelingen. Ook het niveau daarvan krijgt een ruime voldoende. Inclusiviteit wordt, net als vorig jaar, binnen Avans gewaardeerd en scoort hoog. Studenten voelen zich veilig en thuis bij Avans.

Avanstudenten zijn te spreken over de deskundigheid van de docenten. Ze hebben kennis en zijn inhoudelijk deskundig. Daarnaast vinden studenten het prettig om vragen aan ze te stellen. De mogelijkheid voor studiebegeleiding scoort met 3,9 van de 5 punten goed

College van Bestuur
“Het is mooi dat studenten opnieuw de inhoud en organisatie van het onderwijs bij Avans zo waarderen en ook de relevantie voor de beroepspraktijk ervaren”, zegt Jacomine Ravensbergen, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Avans in een reactie. Ze vindt het erg fijn om te lezen dat inclusiviteit zo hoog scoort en dat de studenten zich veilig en thuis voelen bij Avans. “Het is een wisselwerking; met elkaar creëren we een veilige en vertrouwde omgeving, waarin studenten en docenten zich prettig voelen. Het zijn belangrijke voorwaarden om te blijven leren en ontwikkelen, ook voor het onderwijs van morgen.”

Toetsing
Uit de enquête blijkt dat informatie die vanuit de opleiding komt beter kan, evenals de toetsing. Die sluit niet altijd bij de verwachtingen van de studenten. Ook scoort Avans slechter op de duidelijkheid van de criteria die bij het toetsen worden gebruikt. De kwaliteit van toetsen op kennis en inzicht en op vaardigheden is volgens de studenten minder.

Avans scoort over het algemeen op bijna alle thema’s hoger dan vergelijkbare hogescholen. Alleen onder het landelijk gemiddelde scoort de hogeschool op het thema hoe studenten in het dagelijks leven, buiten hun studie, bezig zijn met de lesstof. Ze missen de kans om hun kennis te verdiepen en te verbreden.

Associate degree-opleidingen
De studenten van de tweejarige Associate degree-opleidingen van Avans zijn tevreden over hun opleidingen. Uit de NSE blijkt dat de opleidingen Communicatie in Den Bosch en Engineering in Roosendaal worden gewaardeerd.

Bij de deeltijdopleidingen geven studenten van Technische Bedrijfskunde in Tilburg de hoogste waardering. Bij de voltijdopleidingen scoren de Bossche opleidingen Cabaret en Elektrotechniek het hoogst.

In totaal hebben landelijk zo’n 289 duizend studenten de NSE ingevuld. De enquête wordt ieder jaar afgenomen in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De resultaten zijn terug te vinden in het NSE dashboard, waar je alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar kunt vergelijken.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?