Terug naar overzicht

Miljoenen voor hbo-opleidingen in krimpregio’s

Illustratie: Elmarye Aaij
Illustratie: Elmarye Aaij

Het ministerie van Onderwijs trekt 45,1 miljoen euro uit voor elf hogescholen in regio’s met teruglopende studentenaantallen. Daarvan zullen vooral opleidingen op het gebied van onderwijs, techniek en landbouw & natuur profiteren.

Een jaar geleden voorzag het ministerie nog dat de hogescholen in 2029 zo’n 18 duizend studenten minder zouden tellen dan nu. Maar in mei werd die verwachting bijgesteld naar 40 duizend minder studenten.

Vooral hogescholen buiten de Randstad zijn de dupe van die krimp. Ongeveer een tiende van die instellingen slinkt volgens het ministerie voor 2043 met meer dan 20 procent. Sommige opleidingen aan hogescholen die het lastig hebben, zijn nu al gehalveerd. Ook is het voor hen lastig om laboratoria te vernieuwen en praktijkgericht onderzoek te blijven uitvoeren.

Onderwijsminister Dijkgraaf maakt zich zorgen over de teruglopende studentenaantallen en wil elf hogescholen daarom een duw in de rug geven. “Met deze extra middelen kan de maatschappelijke, regionale functie van hogescholen gewaarborgd blijven. Studenten kunnen door deze middelen opleidingen blijven volgen die voor de betreffende regio’s relevant zijn.”

Bestedingsdoelen
De minister baseert zijn toekenning op een plan van de Vereniging Hogescholen (VH). Daarin worden twee bestedingsdoelen genoemd. Het geld moet voorkomen dat opleidingen “onomkeerbare beslissingen moeten nemen vanwege een exploitatietekort door een daling van de instroom”. Daarnaast moet het de toekomstbestendigheid van opleidingen verbeteren en nieuwe krimp opvangen.

De meeste miljoenen gaan naar Fontys Hogescholen, NHL Stenden en de Hogeschool Zeeland. Binnen de hogescholen is het meeste geld gereserveerd voor de sectoren onderwijs (11,9 miljoen euro) en techniek (19,2 miljoen euro).

Grote klap
Met de 45,1 miljoen euro is alle nood nog niet afgewend. Daarom komt er over twee jaar nog eenzelfde bedrag beschikbaar dat nog nadrukkelijker kan worden besteed aan het versterken van de opleidingen. De VH verwacht namelijk dat ‘de grote klap’ bij een aantal opleidingen pas in latere jaren komt.

Minister Dijkgraaf kondigde vorig jaar in het Bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap al aan dat hij tot en met 2025 in totaal 90 miljoen euro ter beschikking wilde stellen om de problematiek van krimp in het hbo aan te pakken.

Aeres Hogeschool  €            410.680
Buas €            900.000
Fontys Hogescholen €         8.490.509
Hanzehogeschool Groningen  €         2.422.035
HAS Hogeschool €         1.714.318
HAN €         2.955.882
 Hogeschool Van Hall Larenstein €         3.755.139
 Hogeschool Zeeland    €         6.389.197
 NHL Stenden €         7.303.394
 Saxion Hogeschool €         4.613.061
 Zuyd Hogeschool  €         6.095.978
 Totaal  €       45.050.193

Punt. Of had jij nog wat?

Pim

Waarom heeft Avans geen aanvraag gedaan?

2023-09-20 13:46:15

Meer lezen?