Terug naar overzicht

AMR stemt niet in met afschaffen bindend studieadvies, verplicht intakegesprek vervalt wel

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) heeft dinsdag niet ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur (CvB) om het bindend studieadvies (bsa) te laten vervallen. Wel stemde de raad in met het voorstel om het verplichte intakegesprek af te schaffen.

Over dat voorstel werd vorige week een positief stemadvies gegeven, waarna dinsdag werd ingestemd. Wel werd door de AMR meegegeven dat ze willen dat het CvB gaat onderzoeken hoe het afschaffen van het verplichte gesprek gaat zijn voor studenten. Die toezegging deed het bestuursorgaan. Zo krijgt elke deelnemer een evaluatieformulier na het gesprek.

Zorgen om afschaffen bsa
Over het voorstel om het bsa vanaf studiejaar 2025-2026 te laten vervallen, gaf de werkgroep Onderwijs, onderzoek en studentzaken van de AMR vorige week een negatief stemadvies. De werkgroepleden gaven aan dat ze zich zorgen maken over wat dat zou betekenen voor de onderwijskwaliteit. De AMR is bezorgd over de toets- en opleidingsrendementen zonder bsa en heeft de zorg dat dit zal leiden tot een lagere kwaliteit van de afgestudeerden.

Ook zaten er zorgen om een doorstroomnorm, waarin studenten die onvoldoende studiepunten halen in hun eerste jaar, Avans niet meer verplicht hoeven te verlaten. In plaats daarvan zou de opleiding samen met de student een plan maken waarin staat wat er moet gebeuren om toch te kunnen beginnen aan jaar twee. Dat zou volgens het College van Bestuur goed zijn om prestatiedruk te verlagen. Raadsleden zijn benieuwd naar de onderbouwing van die uitspraak. De AMR is onvoldoende overtuigd of het in het belang van het welzijn van de studenten is dat er geen bindende afwijzing is.

Punt sprak eerder meerdere studenten over het voorstel om het bsa en de verplichte intake af te schaffen. Die waren daar verdeeld over, bleek uit een rondvraag en een poll op Instagram.

Meeliften
Met die doorstroomnorm zouden studenten eerst bepaalde onderdelen uit het eerste jaar opnieuw moeten doen, of beginnen aan vakken uit jaar twee waarna ze de gedeeltes uit jaar een opnieuw kunt doen. De raad maakt zich zorgen dat studenten die proberen de doorstroomnorm naar het tweede studiejaar te behalen, hierdoor in een later stadium van hun studie alsnog in de problemen komen, met financiële gevolgen.

Ook wil de raad weten hoe het CvB ervoor zorgt dat die studenten weer zo snel mogelijk kunnen instromen in jaar twee en hun eigen klas, om zo binding met hun jaargenoten te houden. Studentleden gaven eerder aan zorgen te hebben of de doorstroomnorm hoog genoeg zal zijn om te voorkomen dat die groep studenten bij groepsprojecten ‘meeliften’ op studenten die wel voldoende studiepunten haalden in hun eerste jaar.

In de vergadering van vorige week ging het ook over een eerdere opmerking van interim-bestuurder Jan Bogerd uit het CvB. Hij zei hij dat Fontys ook stopt met het bsa. Dat moest volgens de werkgroep uit de AMR echter geen argument zijn om dan op Avans ook maar te stoppen.

Niet alleen negatief
De werkgroep was overigens niet alleen negatief over het voorstel. Zo zagen ze ook goede aanknopingspunten in een doorstroomnorm, die ervoor zorgt dat studenten gewogen worden om zo te bepalen of ze bij de opleiding passen.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?