column

Onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool

LAATSTE REACTIES

gefeliciteerd allemaal
Zouden studenten/docenten na 6 april wel mogen samenkomen, terwijl dat buiten het onderwijs verboden is? Let wel, het gaat wel om de hele bevolking: verdere verspreiding tegengaan is van levensbelang! Volgens mij kan er dan maar een uitkomst zijn!
Van coronavirus.avans.nl: Stage en afstuderen Het crisisteam krijgt veel vragen over stage en afstuderen. Tot nu toe is het uitgangspunt dat stage en afstuderen in principe kunnen doorgaan, mits het stagebedrijf ook die ruimte biedt en de aard van het afstudeeronderzoek het toelaat. Dit onderwerp staat ook op de agenda van het landelijk overleg tussen de VH, VNSU en het ministerie van OCW. Op basis de uitkomsten van dit overleg bepalen wij op korte termijn onze eigen beleidslijn.
Hoe zit het dan met de stage van de eerste jaars? Mijn stagebedrijf neemt nu bijvoorbeeld geen stagiaires aan, waardoor ik dus geen stage kan lopen in de daarvoor bestemde periode. Moet deze stage dan ook in ons tweede jaar worden ingehaald?