Terug naar overzicht

Geef je op voor medezeggenschap Avans

Wil jij meepraten over het beleid van Avans of jouw academie? De Avans Medezeggenschapsraad zoekt twee nieuwe leden en ook de Academieraden zijn aan vernieuwing toe.

Het gebrek aan parkeerplekken, te dure koffie in de kantine of de nieuwe onderwijsvisie van Avans. Allemaal voorbeelden waarover jij over mee kunt praten.

Verkiezingen academieraden
De academieraden van Avans zijn aan vernieuwing toe en schrijven verkiezingen uit. De raden houden zich bezig met het beleid binnen jouw academie. Medewerkers en studenten hebben medezeggenschap over onder meer de begroting, huisvesting en de OER. De verkiezingen staan gepland op 24, 25 en 26 maart.

Je kunt je als student of medewerker opgeven tot uiterlijk 23 februari.

Verkiezingen AMR
De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) is het centrale medezeggenschapsorgaan van heel Avans. De AMR behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten. De AMR praat, denkt en beslist mee. Daarnaast zorgt de AMR ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Binnen de raad zijn er twee vacatures vanwege het vertrek van Paul Veroude en Conchita Lopez. Daardoor worden er op 3,4 en 5 maart tussentijdse verkiezingen gehouden. De verkiezing is voorbehouden aan docenten en andere medewerkers van Avans.

Je kunt je als medewerker opgeven als kandidaat voor de verkiezingen tot uiterlijk 9 februari.

Aanmelden
Aanmelden voor een van de verkiezingen kan via een kandidaatstellingsformulier van het Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ), mail daarvoor naar bmz@avans.nl. Of vraag het na bij jouw academie. Het ingevulde formulier, plus 30 steunhandtekeningen, kan vervolgens ingeleverd worden bij BMZ.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?