Terug naar overzicht

Xplora onderzoekt mogelijkheden verruimen openingstijden

xploraverbouwingtweedeklaar2-maxXplora onderzoekt de mogelijkheden om ook in het weekend open te gaan. De leeromgeving van Avans vraagt studenten een enquête in te vullen.

De vraag om de openingstijden van Xplora te verruimen komt vanuit de studentengeleding van de Avans Medezeggenschapsraad. Via een poll op Punt liet 56 procent weten dat ze graag zien dat het studiecentrum zijn deuren ook in het weekend opent.

‘Vraag student is leidend’
Ellen Simons, adjunct directeur van Xplora, gaf aan eerst te willen onderzoeken of er behoefte is aan het verruimen van de openingstijden. Een voorkeur voor zaterdag of zondag of beide heeft ze niet. ‘De vraag van de student is voor ons leidend.’

Wanneer en waarom open?
In de enquête wordt gevraagd naar de behoefte om Xplora in het weekend te openen, welke tijden je als student graag gebruik zou willen maken van Xplora en waarom. Invullen van de enquête duurt ongeveer twee minuten.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?