Terug naar overzicht

Avans houdt fors meer geld over komende jaren

Illustratie: Elmarye AaijWaar een half jaar geleden aan alle touwtjes getrokken moest worden om het begrotingstekort niet op te laten lopen tot -5 miljoen, ziet het er een half jaar later voor de hogeschool een stuk rooskleuriger uit. Een nieuwe doorrekening laat zien dat Avans in 2020 geld overhoudt. En dat loopt de komende jaren alleen maar op, tot wel 18,4 miljoen euro in 2022.

Twee keer per jaar wordt er een doorrekening gemaakt over de financiële situatie van Avans. Zo ook rondom Prinsjesdag. “Die doorrekening geeft een nieuw beeld, we houden geld over bij ongewijzigd beleid vanaf 2020”, vertelt bestuurslid Diederik Zijderveld tijdens de vergadering van de Avans Medezeggenschapsraad. “Ook het meerjarig vooruitzicht is beter geworden.” Volgens de prognose plust Avans 3,1 miljoen in 2020, 13,2 miljoen in 2021 en 18,4 miljoen in 2022. “Maar we geven hier bewust nog geen invulling aan; deze ruimte is beschikbaar voor de realisatie van de Ambitie 2025.”

‘Dus bij een ongewijzigd beleid, blijft er fors meer geld over’

“Dus bij een ongewijzigd beleid, blijft er fors meer geld over”, stelt Maud Müskens, voorzitter van de AMR. Dat wordt bevestigd door Zijderveld. Als redenen voor dit rooskleurige financiële plaatje noemt Zijderveld de gestegen rijksbijdrage vanwege het ontvangen van studievoorschotmiddelen en, ingecalculeerd, “het niet meer voorfinancieren van de Associate degree’s. Daarnaast is er sprake van een onderbesteding: er is door de academies en diensten minder geld aangevraagd dan begroot.”

Inhollandje
Een groot gedeelte van die paar miljoen komt dus voort uit toenemende aantal studenten bij Avans. “Volgens cijfers van de demografie daalt over een paar jaar de instroom”, merkt een AMR-lid op.

‘Ook een ‘Inhollandje’ kunnen we dat financieel aan’

“Dat duurt nog vijftien tot twintig jaar en dan gaat het om een krimp van maximaal 10 procent”, aldus Zijderveld. Een financiele stresstest valideert dat: “Ook als we een ‘Inhollandje’ hebben en we in een paar jaar 30 procent minder aanmeldingen krijgen, kunnen we dat financieel aan.”

Nieuwbouw Den Bosch
Het afgelopen jaar werd nieuwbouw in Den Bosch uitgesteld, maar het aantal Bossche studenten is fors toegenomen. Opleidingen zouden gebruik maken van ruimtes in bij de Bossche kunstacademie, maar moeten door brandschade uitwijken naar het oude gebouw van AKK|St.Joost. “Deze zomer moet er een nieuw bouwplan liggen.”

Dat heeft ook invloed op de noodlokalen, of door het CvB ‘tuinlokalen’ genoemd. “Pas wanneer er nieuwbouw staat aan de Onderwijsboulevard 256, stoppen we met het gebruik van de tuinlokalen.” Dat kan tot zeker 2023 duren. “Maar ze worden in het vervolg in de zomer niet meer in gebruik genomen als tentamenlocatie.”

“Waarom huren we niet extra ruimtes?” klinkt er vanuit de AMR. “Dat kan inderdaad flexibeler zijn dan nieuwbouw, maar het hangt ook af van de huurtermijn”, reageert Zijderveld. “Plus moeten er altijd aanpassingen plaatsvinden, zoals extra ventilatie. Als iets duur is, is dat het wel.” Bij nieuwbouw wordt er door Avans meegenomen hoe het pand, wanneer het niet meer nodig is voor de hogeschool, makkelijk afgestoten kan worden.

Punt. Of had jij nog wat?

Arold Roestenburg

Beste Leon dit is een direct citaat en dus niet de woordkeuze van de redactie van Punt.

2018-11-29 11:51:46

Léon Meesters

Er gaat ook bij Avans weleens iets mis en het zou jammer zijn dat we over een paar jaar in de Van Dale lezen het was een “Avansje” als nieuw woord van het jaar, met de betekenis een forse miskleun.

2018-11-29 11:12:42

Léon Meesters

Flauw van de redactie om het woord “inhollandje” te gebruiken in het item “Avans houdt fors meer geld over komende jaren”. Is de redactie (in hun lollige bui) erop uit om “inhollandje” het Van Dale woord van het jaar te laten worden?

2018-11-29 11:11:41

Meer lezen?