Terug naar overzicht

Loes maakt kans op de titel Student van het Jaar

Loes van der Wolf

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2023 te worden. Een van hen is Loes van der Wolf, vierdejaarsstudent aan de Pabo in Breda. Lid van de opleidingscommissie en de academieraad en betrokken bij de ontwikkeling van het curriculum. Haar docenten omschrijven haar als kritisch en constructief. “Dat zit in mij.”

Loes werd genomineerd door twee docenten van de Pabo. Ze roemen haar betrokkenheid, onder andere doordat ze zowel in de opleidingscommissie als in de academieraad zit. “Ze gaat het gesprek aan met docenten en doet dat op een sympathieke, gelijkwaardige manier”, vertelt Madelief Debeij. Dat onderschrijft Suzan van Brussel. “Ze kan goed overbrengen waar onvrede zit, maar doet dat altijd op een constructieve manier.”

“Kritische vragen stellen, dat zit in mij”, reageert Loes. “Zo ben ik in de medezeggenschap terecht gekomen.” Ze is verrast dat ze genomineerd is voor de Student van het Jaar-verkiezing. “Ik had er geen rekening mee gehouden dat docenten mij zo zien.” Haar inzet voor de opleiding en medestudenten komt voort uit een intrinsieke motivatie. “Ik was op zoek naar wat meer uitdaging, die miste ik enigszins binnen de opleiding.”

Presentatie
Haar betrokkenheid leverde haar onder andere op dat ze voor alle Pabodocenten een presentatie mocht geven over het onderwerp van haar afstudeeronderzoek. Ook werd ze gevraagd om mee te gaan naar de managementconferentie van Avans. Ze ondervond dat veel medewerkers openstaan voor studenten. “In het begin moest ik er zelf om vragen, maar later werd ik steeds vaker gevraagd om mijn perspectief te delen. Ik heb gemerkt dat dat perspectief voor anderen soms een eye-opener kan zijn.” Pabodocent Van Brussel: “Ze heeft met haar presentatie het hele team geïnspireerd.”

Punt stelt elke dag één van de vijf genomineerden voor de Student van het Jaar-verkiezing voor. Tot nu toe waren dat Lotte RijninkIsra MoussadekLuc Goos en Brian Abbes.

“In het eerste jaar had ik moeite met de machtsverhouding tussen docenten en studenten”, zegt Loes. “Ik keek naar de docenten op. Maar al snel ging ik bij de medezeggenschapsraad en veranderde dat. Nu zie ik docenten als gelijken.”

Goede vragen
Ook medestudenten ervaren Loes als een fijn persoon. “Ze komt op voor waar ze in gelooft en voor staat en denkt en handelt in het belang van de groep”, schrijft Amber Fritse in een reactie. “Ze heeft geen vooroordelen en behandelt iedereen gelijk. Loes is al jaren klassenvertegenwoordiger en neemt deze rol heel serieus. Ze wil altijd in gesprek met medestudenten om hun verhaal aan te horen en stelt daarbij goede vragen.”

Docent Debeij ziet ook hoe Loes zich naar medestudenten gelijkwaardig opstelt. “Als ze een idee heeft, betrekt ze anderen erbij en legt ze haar idee uit. Ze is een verbinder, maar durft ook de leiding te nemen.”

Change agent
Zowel Van Brussel als Debeij zien de Pabostudent als een echte change agent. “Een leerkracht die wat teweeg weet te brengen”, licht Van Brussel toe. “Die vragen stelt: waarom doen we het zo? Hoe kan ik iets bijdragen? Die patronen weet te doorbreken en onderzoekend vermogen heeft.” Debeij: “Iemand die verder kijkt.”

Ook in de keuze voor haar LIO-stage koos Loes niet voor de makkelijkste weg. Ze staat voor de klas op Montessori+, voor hoogbegaafde kinderen. “Een moeilijke groep”, meent Van Brussel. “Maar ze ervaart daar veel vrijheid en dat begon al bij het regelen van de stage. Ze is enthousiast over de autonomie die ze daar heeft. Ze is het type student voor wie flexibilisering van het onderwijs goed zou zijn.”

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?