Foto: Pixabay
Lifestyle

Onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool

LAATSTE REACTIES

Dit artikel is wel erg eenzijdig. Is er ook onderzocht wat de achterliggende redenen zijn van het wegblijven van studenten? De aanname "dat studenten lichtzinnig omgaan met bezwaren" is anders wel erg ongefundeerd. En die poll is compleet absurd.
Toch jammer dat er in de AMR geen enkele student van Avans Tilburg zit...
Ucademy is momenteel ook een samenwerking gestart met De Rooi Pannen, om studenten beter te laten doorstromen. Het zou heel interessant zijn om hogescholen ook in dit proces te betrekken.