Terug naar overzicht

Opnieuw wisselingen in College van Bestuur Avans: een terugblik

Jacomine Ravensbergen en Philippe Raets

Vorige maand werd bekend dat de Raad van Toezicht van Avans het besluit heeft genomen tot ontslag van Philippe Raets uit zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur. Vorige week werd bekendgemaakt dat waarnemend voorzitter Jacomine Ravensbergen van de Raad van Toezicht geen derde termijn mag aanblijven als bestuurslid. Daarmee zijn er opnieuw mutaties binnen de bestuurlijke top. Een terugblik op de gebeurtenissen.

Jacomine Ravensbergen begon in december 2016 als bestuurslid bij Avans. Met toenmalig voorzitter Paul Rüpp en bestuurslid Diederik Zijderveld vormde ze het College van Bestuur (CvB). Ze kreeg in eerste instantie de verantwoordelijkheid over de portefeuille onderwijs en kwaliteitszorg. “Er zijn stappen te maken op het gebied van onderzoek in onderwijs, ondernemerschap en multidisciplinair werken”, zei ze toen tegen Punt.

Een flinke sprong in de tijd.

In juli 2021 kondigde Avans aan dat Philippe Raets was benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Dat had hij te danken aan zijn “indrukwekkende staat van dienst in het publieke domein”, die hij combineerde “met een groot onderwijshart en een creatieve geest”, aldus de Raad van Toezicht (RvT). Raets volgde Paul Rüpp op die na twaalf jaar bij de hogeschool zijn vertrek had aangekondigd.

Raets startte in september 2021 in zijn nieuwe functie. Avans was toen volop in ontwikkeling. “Het plan Ambitie 2025 staat, klopt en deugt”, zei Raets na 100 dagen. “Ik ga daar geen komma aan veranderen. Ik zou wel een extra slinger willen geven aan ingewikkelde punten die meer aandacht behoeven. Dan heb ik het over thema’s zoals inclusiviteit en diversiteit, internationalisering en duurzaamheid.”

In maart 2023 viel Raets uit wegens fysieke ongemakken. Twee maanden later, in mei 2023, liet Avans weten dat Raets afwezig zou blijven tot na de zomervakantie. In een bericht zei hij daar zelf over: “Het gaat inmiddels iets beter, maar nog niet goed genoeg. Nu aan de slag gaan is nog niet mogelijk. Het is mijn streven om op termijn weer vol aan de bak te gaan.” De RvT van Avans gaf aan op zoek te gaan naar een interim-bestuurder.

Vlak daarvoor, ook in mei 2023, had collega-bestuurder Sarah Wilton-Wels haar overstap aangekondigd naar het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Met haar vertrek in het vooruitzicht en de afwezigheid van Raets werden twee interim-bestuurders aangesteld, zo werd een maand later bekend gemaakt. Ravensbergen werd waarnemend voorzitter.

In juli 2023 startte Frank van Hout, een bestuurder met ruime ervaring in het onderwijs. Hij was onder andere dertien jaar werkzaam als bestuurder bij ROC Friesland College. “Een zeer welkome en solide aanvulling”, noemde Josephine de Zwaan van de RvT hem. RvT-voorzitter John Jorritsma erkende in een interview met Punt dat Avans zich in een uitdagende tijd bevond door de ziekte van Raets en het vertrek van Wilton-Wels. “Twee lege stoelen binnen het CvB is niet wenselijk met de Ambitie2025 voor de deur.” Diezelfde maand werd de benoeming van een nieuw CvB-lid aangekondigd: Arlène Denissen.

Na de zomervakantie, in september 2023, ging een tweede ervaren interim-bestuurder van start bij Avans: Jan Bogerd. Hij was tot die tijd voorzitter van het CvB van de Hogeschool Utrecht. “Voor nu is Avans voorlopig verzekerd van slagkracht op bestuursniveau”, aldus Jorritsma. Hij gaf die maand ook een update over het herstel van Raets. “Ik kan op dit moment nog niet aangeven wanneer hij terugkeert. Het herstel duurt helaas langer dan verwacht. Deze boodschap hebben jullie al eerder gekregen, en ik begrijp dat het de onduidelijkheden niet wegneemt.”

In oktober 2023 startte het nieuwe CvB-lid Arlène Denissen. RvT-voorzitter Jorritsma berichtte in november 2023 opnieuw over de onzekerheid over het herstel en de daaraan gekoppelde werkhervatting van Raets. Met instemming van alle betrokkenen werd besloten dat de contracten van interim-bestuurders Bogerd en Van Hout verlengd werden voor de rest van het studiejaar.

In maart 2024 besloot de RvT tot ontslag van Raets uit zijn rol als voorzitter van het CvB. “Helaas bestaat er geen reëel uitzicht op terugkeer in zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur”, schrijft Jorritsma. En: “Deze uitdagingen vragen een sterk en solide College van Bestuur dat langjarig richting, sturing en continuïteit kan geven. We hebben daarom deze keuze moeten maken (…).”

Twee weken later, in april 2024, brengt waarnemend voorzitter Jacomine Ravensbergen het nieuws naar buiten dat ze aan het einde van dit jaar Avans gaat verlaten. “Mijn tweede termijn loopt dan ten einde en al een aantal maanden weet ik dat de Raad van Toezicht besloten heeft geen derde termijn meer te hanteren”, schrijft ze.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?